Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
GEOKERT Bt.

Az adatvédelmi tájékoztató, amelyben a lehető legérthetőbb formában tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét, (Érintett)
- vállalkozásunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
Pontosabban arról, hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel az Ön által szolgáltatott adatokat, felvilágosítást nyújt a jogairól és – bizonyos esetekben – a jogorvoslati lehetőségeikről.
Az előzetes tájékoztató tartalmát jogszabály határozza meg.
Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja:
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez vállalkozásunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága érdekében.
Az Ön személyes adatai kezelésének célja:

a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,
a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,
a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása,
a látogatottság mérésére, statisztikai célok

A weboldalunk látogatóitól csak abból a célból kérjük személyes adataikat,
ha előzetes árajánlatot kérnek, vagy bejelentkezni szeretnének

Az Ön személyes adatai kezelésének mértéke:
csakis a szükséges mértékben, és minden esetben célhoz kötötten kezeljük
Az Ön személyes adatai kezelésének időtartama: amíg az adatokat megőrizzük:
regisztráció végéig, ill. a hozzájárulás visszavonásáig, egyébként 18 hónapig
Jogalap: -- az Ön hozzájárulása, valamint jogos érdek

 

Vállalkozásunk adatai:
A vállalkozásunk székhelye 1067 Budapest, Podmaniczky utca 43.
A vállalkozásunk honlapja: info@geokert.hu
Kapcsolattartás: Puchreiner Tamás, info@geokert.hu
Postacímünk: 1067 Budapest, Podmaniczky utca 43.
Telefonszámunk:.+36 30/544-8384
E-mail címünk: info@geokert.hu
Adószámunk: 24511573-2-42
Cégjegyzékszámunk: 01-06-787370
Vállalkozásunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében –
az alábbi adatfeldolgozókkal működik együtt:
-IT szolgáltatás:
-adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése
-tárhely szolgáltatás: Tárhely.eu
-könyvviteli, adóügyi szolg.: Feladat Kft. Pilisborosjenő, Fő utca 8.
- számlavezető bank: az OTP Bank
Amikor az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat feltüntetjük jelen tájékoztatónkban.
Regisztráció a honlapon
Cél: a látogatóinknak teljesebb felhasználó élmény nyújtása,
értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról
Jogalap: az Ön Hozzájárulása
Időtartam: amíg az adatokat megőrizzük.
-a regisztráció végéig, ill. a hozzájárulás visszavonásáig
Kezelt adadtok:
IP cím
a látogatás időpontja
a meglátogatott al-oldalak adatai,
az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
jogalap: jogos érd
Kezelt adadtok:
Vezetéknév,
Keresztnév
e-mail cím,
telefonszám
lakcím (a megrendelt munkavégzés helye)
Időtartam amíg az adatokat megőrizzük: a hozzájárulás visszavonásáig, vagy 5 évig
illetve 8 év, amennyiben megrendeli munkánkat.
jogalap: Hozzájárulás


Ügyintézés, panasz: észrevételre, panaszra válaszadás
Kezelt adadtok
teljes név
e-mail cím
telefonszám
levelezési cím
egyéb személyes üzenet:
jogalap: jogi kötelezettség
Időtartam: amíg az adatokat megőrizzük: 8 év, a számviteli törvény rendelkezéseinek értelmében.
A regisztráció kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsoljuk össze, és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@geokert.hu e-mail, illetve
Geokert Bt. 1067 Budapest, Podmaniczky utca 43.postacímen kérhet további tájékoztatást.
Válaszunkat késedelem nélkül, 21 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.
A sütik és ahogyan kezeljük őket
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.
Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk szükséges és statisztikai sütiket használ.
Amelyek lejárata :
- a munkafolyamat vége,
- 6 hónap, - illetve 2 év.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön, a már a számítógépen lévő, eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a vállalkozásunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt.
Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a vállalkozásunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 


Egyéb tudnivalók:
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a vállalkozásunkkal való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük,
hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
- a regisztráció törlésével,
- az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
- a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy,
felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából, bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei
Ön az adatkezelésről
- tájékoztatást kérhet,
- kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
- tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
- bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
- a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Honlap: https://naih.hu/
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)
Honlap: https://naih.hu/
Kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt,
illetve az általunk, vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
- adatairól, és azok forrásáról,
- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
- az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
- adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről,
továbbá adat továbbítás jogalapjáról és címzettjéről. (az Ön személyes adatainak továbbítása esetén)
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat.
A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Vállalkozásunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg vállalkozásunkat.
A főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
-a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az Info tv. által 2012. január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos intézményét felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete.
Az Ön tájékozódásának megkönnyítése céljából mellékeltük az alábbi kivonatolt adatvédelmi szótárt, melyet a NAIH honlapján találhat meg.:
Adatvédelmi szótár
Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.

az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.

célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz.

információszabadság: a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely elősegíti a közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját és a közintézmények átláthatóságát (transzparencia).

közérdekű adat: az állami/önkormányzati feladatot, illetve egyéb közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat).

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli. (pl. a hitelezői érdekek védelme, valamint a piaci forgalom biztonsága érdekében az adatok széles körét minősíti közérdekből nyilvánosnak az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, a cégtörvény, valamint a számviteli törvény)
Avtv.: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a rendszerváltás utáni első adatvédelmi törvény, mely 2011. december 31-ig volt hatályban. 2012. január 1-től hatályon kívül helyezte az Infotv. (lásd alább).

Infotv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, amelyet az Alaptörvény VI. cikke alapján az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, az ezen jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ellenőrző hatóságról (NAIH) alkotott. A törvény célja, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon. 2012. január 1-től hatályos.

NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az Infotv. által 2012. január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos intézményét felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek feladata a két információs jog védelme és a magyarországi adatkezelések törvényességének felügyelete.